SM Sinar Enterprise menjalankan kerja-kerja seperti mencuci bangunan, membersih kawasan, seni taman(lanskap), rawatan dan kawalan serangga perosak khidmat kontraktor seperti kerja-kerja pengecatan dan pembaikan bangunan dan pembinaan jalan.


Dilarang ciplak!

Friday, December 10, 2010

Kementerian Kewangan

No. Pendaftaran Kontraktor Bumiputera: 357-00051844


Berdaftar dalam pembekalan /perkhidmatan di bawah kepala dan sub-kepala berikut:

            020101            -           Perabut
020102            -           Permaidani / Ambar
030100            -           Alat Dan Sistem Cegah Kebakaran
080100            -           Bahan Minuman
            080200            -           Makanan  Mentah Basah
            080300            -           Makanan Mentah Kering
            080501            -           Makanan Bermasak Islam
            120201            -           Tanaman/Benih Semaian
            120300            -           Peralatan Pertanian Dan Ternakan
            120400            -           Makanan/Ubat-ubatan Ternakan
            130100            -           Kelengkapan/Kemudahan Awam
            140100            -           Bahan Binaan
            220115            -           Pump/Paip Air Dan Komponen
           220301            -         Kawalan Serangga Perosak/Anti-Termite Bangunan 
            220401            -           Mencuci Bangunan
            220402            -           Membersih Kawasan
            220403            -           Mengangkat Sampah
            220801            -           Hiasan Dalaman

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.